Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for NORDJYSKE Medier A/S ved brug af annoncering og samarbejde i vores magasiner, tillæg til magasiner, indstik, indtryk samt onlinemarkedsføring.


Afvisning af annoncer
NORDJYSKE Medier A/S forbeholder sig retten til at afvise en annonce, såfremt:
- Annoncen er i strid med etiske regler og opfattelse
- Annoncen er i strid med dansk lovgivning
- Annoncen kan forveksles med en redaktionel tekst og ikke er forsynet ordet ”ANNONCE”
- Annoncen er til skade for NORDJYSKE Medier A/S, samt virksomheder og ansatte tilhørende NORDJYSKE Medier A/S.

Annullering/afbestilling af annoncer og andre ordrer
Annullering af ordrer til NORDJYSKE Medier A/S skal ske inden booking deadline for det pågældende magasin.
Ved annullering efter booking deadline faktureres 100% af annoncens pris. Ved annullering af en online kampagne, skal dette ske senest 5 arbejdsdage før aftalt eksekvering. Herefter faktureres kampagnen til 100% af prisen. 
Annullering skal ske skriftligt til ordremodtager samt til info@nordjyskemagasiner.dk 

Tilbagebetaling af rabatter, tilbud og årsaftaler
Såfremt en eller flere indrykninger standses, forfalder den for meget udbetalte rabat til betaling, så snart NORDJYSKE Medier A/S gør krav på dette. Kravet om tilbagebetaling af rabat beregnes ud fra den faktiske realiserede omsætning og rabattrin hos NORDJYSKE Medier A/S.

NORDJYSKE Medier A/S forbeholder sig ret til at udbetale den samlede opnåede rabat jf. tilbud og årsaftaler på de sidstindrykkede annoncer, såfremt annoncøren ikke indgår aftale om tilbagebetaling af rabat jf. ovenstående.

Forsinket materiale
Udebliver materialet, efter materialedeadline, faktureres 100% af annoncens pris.

Rettelser til materiale
Såfremt der sendes rettelser til materialet, skal disse rettelser være fremsendt inden materialedeadline.
Modtages rettet materiale efter materialedeadline, betragtes materialet som ikke modtaget.

Fejl
NORDJYSKE Medier A/S yder ikke reduktion i annonceprisen, såfremt NORDJYSKE Medier A/S er uden skyld i fejlens opståen. NORDJYSKE Medier A/S påtager sig intet teknisk ansvar for materiale afleveret efter materialedeadline. Ved fejl forårsaget af NORDJYSKE Medier A/S ydes en reduktion i annonceprisen, som NORDJYSKE Medier A/S skønner, at annoncens værdi er forringet med. En evt. reduktion kan ikke overstige annoncens pris.

Reklamation
Ved alle trykopgaver, inkl. tryk/gengivelse af annoncer, kan NORDJYSKE Medier A/S ikke påtage sig et ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra originalmaterialets farver.
Ved materialereklamation over fejl i anvendt annoncemateriale skal denne reklamation være modtaget hos NORDJYSKE Medier A/S inden for 10 arbejdsdage fra udgivelsesdato.
Ved reklamation over for faktura skal denne være modtaget inden for 10 arbejdsdage, fra fakturadato.
Reklamationer modtaget senere end ovenstående kan ikke gøres gældende.
En eventuel reklamation skal sendes skriftligt til info@nordjyskemagasiner.dk 
Er den ikke modtaget på ovenstående e-mail, betragtes den som ikke modtaget.

Annoncemateriale for Guideannoncer
Ved brug af Guide annoncering i NORDJYSKE Medier A/S magasiner genbruges annoncematerialet, såfremt nyt annoncemateriale ikke er modtaget ved materialedeadline. NORDJYSKE Medier A/S er ikke forpligtiget til at kontakte annoncøren eller dennes bureau, såfremt der ikke er modtaget nyt materiale ved materialedeadline.

Ophavsret for kreativt arbejde
Annoncemateriale herunder indstik, brochure, advertorials samt øvrigt kreativt arbejde, produceret af NORDJYSKE Medier A/S eller dennes samarbejdspartner, er beskyttet af ophavsret og må ikke genpubliceres uden skriftlig tilladelse fra NORDJYSKE Medier A/S. 

Godtgørelser
NORDJYSKE Medier A/S yder godtgørelser med 1% for sikkerhedsstillelse, samt 1,5% i informationsgodtgørelse over for bureauer, der er medlem af DRRBs sikkerhedsfond.
Alle godtgørelser ydes på annoncens nettopris.
Der ydes ikke godtgørelser på kreativt arbejde udført af NORDJYSKE Medier A/S, porto samt øvrige produktions- og distributionsomkostninger.

I tvivl?
Har du spørgsmål til ovenstående, beder vi dig kontakte NORDJYSKE Medier A/S, Annoncesalg, på telefon: 3271 1200, eller e-mail: info@nordjyskemagasiner.dk

Online Magasiner

Som abonnent får du fri adgang til nye og tidligere udgaver af dit magasin både på din tablet og computer.

App store

Google play